Regulamin Serwisu

Regulamin Biura Nieruchomości Optima Artur Góral NIP: 7722186851 z siedzibą w Kłomnicach ul. Pocztowa 13, Oddział: Jana Kilińskiego 42/44, 42-200 Częstochowa.

Dotyczy serwisu internetowego: znanydeweloper.pl

Regulamin określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem podmiotów telekomunikacyjnych pod adresem https://znanydeweloper.pl


 

I Definicje

Serwis Ogłoszeniowy: serwis znanydeweloper.pl – serwis zawierający ogłoszenia, dostępny pod adresem: https://znanydeweloper.pl oraz pod adresami subdomen związanych z domeną główną, https://deweloperzy.znanydeweloper.pl, https://wyszukiwarka.znanydeweloper.pl oraz każdą kolejną nowopowstałą w ramach domeny głównej https://znanydeweloper.pl

Serwis zawiera odwołania do domen służących uzupełnieniu serwisu o dodatkowe usługi: https://arturgoral.pl/, https://finmore.pl/, https://kosztorysbankowy.pl/, https://ekredythipoteczny.pl/, https://kalkulatorkredythipoteczny.pl/, https://kredytnabudowe.com.pl/, https://kswnieruchomosci.pl/, https://optimafinanse.pl/, https://znany-deweloper.pl/,

Właściciel Serwisu: Właścicielem Serwisu jest Optima Artur Góral NIP: 7722186851 ul. Pocztowa 13, 42-270 Kłomnice wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami).

W serwisie prezentowane są informacje, dotyczące wynajmu, kupna i sprzedaży nieruchomości.

Ogłoszenie – informacja tekstowa oraz związane z nią pliki graficzne w zakresie wynajmu, kupna lub sprzedaży konkretnej nieruchomości lub grupy nieruchomości określonej inwestycji deweloperskiej, zawierająca możliwość skontaktowania się z Właścicielem Serwisu.

Cennik – ustalone przez Właściciela Serwisu opłaty za oferowane usługi.

Kontrahent - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nawiązała współpracę z Właścicielem Serwisu na podstawie odrębnej pisemnej umowy o świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała treść niniejszego regulaminu.
 

II Zasady ogólne

Ogłoszenia, publikowane są przez Właściciela Serwisu na podstawie informacji przekazanych przez Kontrahenta w związku z realizacją umowy o współpracy (umowa o świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami). Ogłoszenia publikowane są za pomocą oprogramowania VIRGO 2.0 dostarczonego przez Galactica Spółka Jawna ul. Fordońska 189, 85-739 Bydgoszcz NIP: 554-26-37-995. I przechowywane są na serwerach tejże firmy.

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług Serwisu.

 2. Treść ogłoszeń zamieszczonych w serwisie znanydeweloper.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zamieszczone w ogłoszeniach, w ramach serwisu znanydeweloper.pl, są reklamą określonej nieruchomości lub inwestycji deweloperskiej. Właściciel serwisu nie odpowiada za zgodność informacji zawartych w ogłoszeniu ze stanem faktycznym, za kompleksowość tych ogłoszeń czy też dodatkowych informacji. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność zamieszczanych ogłoszeń jednakże dokłada należytej staranności aby ogłoszenia były zgodne z parametrami przedstawionymi przez Kontrahentów.

 3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Kontrahentów nieprawdziwych lub niepełnych danych. Nie ponosi również, odpowiedzialności wynikającej z zmiany dostępności nieruchomości w przypadku sprzedaży przez podmioty zewnętrzne w tym Kontrahenta oraz innych uczestników rynku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

 4. Właściciel serwisu nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności związanej z ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej przez Kontrahentów, oszacowanie ryzyka związanego z podpisaniem umowy rezerwacyjnej/umowy deweloperskiej i przyrzeczonej leży po stronie Użytkownika.

 5. Właściciel serwisu zastrzega prawo do odmowy przyjęcia Ogłoszenia, usunięcia Ogłoszenia bez podania przyczyny. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia w trybie natychmiastowym.

 6. Właściciel serwisu, jest uprawniony do zamieszczania ogłoszeń w innych współpracujących serwisach ogłoszeniowych, sieciach społecznościowych, gazetach oraz do udostępniania Ogłoszeń nieruchomości podmiotom współpracującym bez każdorazowego powiadamiania Kontrahenta.

 7. Właściciel serwisu, uprawniony jest do formułowania opisów nieruchomości według własnego uznania na podstawie informacji przekazanych przez Kontrahentów, a w przypadku przekazania przez Kontrahenta gotowego szablonu do wprowadzania poprawek edytorskich do treści ogłoszeń.

 8. Użytkownik, w momencie przekazania do systemu serwisu znanydeweloper.pl adresu e-maili oraz numeru telefonu w związku z zainteresowaniem Użytkownika Ogłoszeniem wyraża zgodę na przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Optima Artur Góral NIP: 7722186851 z siedzibą w Kłomnicach ul. Pocztowa 13 w celach statystycznych i marketingowych.

 9. Wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika formularza subskrypcji, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie droga e-mail informacji o nowościach produktowych.

 10. Użytkownik, informując Właściciela Serwisu o zainteresowaniu konkretnym Ogłoszeniem wyraża jednocześnie zgodę na przekazanie jego danych kontaktowych do Kontrahenta współpracującego z Optima Artur Góral NIP: 7722186851 przypisanego do tego Ogłoszenia.

 11. Informacje podane w formularzu kontaktowym są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych treści do potrzeb Użytkowników.

 12. Ogłoszenia poszczególnych Kontrahentów co do, których następuje obsługa w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przez Optima Artur Góral NIP: 7722186851 w serwisie znanydeweloper.pl są publikowane bezpłatnie.

 13. Właściciel Serwisu nie przyjmuje Ogłoszeń w modelu płatności za Ogłoszenie.

 14. Właściciel Serwisu ma prawo dokonać zmian cennika świadczonych usług, o czym poinformuje Użytkowników i Kontrahentów drogą elektroniczną: na https://znanydeweloper.pl/cennik/ lub pocztą elektroniczną.

 15. Rozliczenia z Kontrahentami związane z realizacją usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, następują na podstawie odrębnej umowy o współpracy.

 16. Kontrahent posiadający wizytówkę Moja Firma GOOGLE wyraża, zgodę na prezentowanie wraz z cykliczną aktualizacją opinii na stronie https://deweloperzy.znanydeweloper.pl, wyraża jednocześnie zgodę na pozyskanie tych danych z publicznego API Google.

 17. Kontrahent posiadający wizytówkę wraz z opiniami na stronie https://deweloperzy.znanydeweloper.pl akceptuje rating i treść wyświetlanych opinii i nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń oraz żądał odszkodowania wobec Właściciela Serwisu.

 18. Kontrahent może zwrócić się drogą email na adres biuro@znanydeweloper.pl tj. do Właściciela Serwisu o nieumieszczanie Opinii Twoja Firma Google na stronach serwisu znanydeweloper.pl

 19. Treść ogłoszeń zamieszczanych na stronie znanydeweloper.pl jest indeksowana przez wyszukiwarki internetowe.

III Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych:

 1. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

IV Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie.

 1. Administratorem danych osobowych jest Optima Artur Góral NIP: 772 218 68 51 z siedzibą w Kłomnicach (42-270) przy ul. Pocztowej 13.

 2. Obowiązek informacyjny RODO znajduje się pod adresem https://znanydeweloper.pl/rodo/

Prawa autorskie

 1. Układy treści oraz ich części zawarte na stronie https://znanydeweloper.pl/, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

 2. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, znaki towarowe znanydeweloper.pl, oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami serwisu znanydeweloper.pl należą do Właściciela Serwisu.

 3. Użytkownik uznaje, że indywidualne materiały reklamowe, loga oraz treści dostarczone przez Kontrahentów, które zostały zaprezentowane w serwisie https://znanydeweloper.pl/ są ich własnością, podlegają ochronie o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają zakazowi kopiowania i edycji.

V Reklamacje

 1. Reklamacje niezwłocznie po ich stwierdzeniu użytkownik może kierować na adres biuro@znanydeweloper.pl

VI Postanowienia Końcowe

 1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu o czym poinformuje Użytkowników i Kontrahentów drogą elektroniczną na stronie www.znanydeweloper.pl/cennik

 2. Rezygnacja przez Kontrahenta z usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami świadczonych przez Optima Artur Góral NIP: 7722186851 następuje poprzez rozwiązanie umowy o współpracy na zasadach w niej określonych. Po upłynięciu terminu rozwiązania umowy nastąpi usunięcie Ogłoszeń w serwisie.

 3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania.

 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez znanydeweloper.pl na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Częstochowie.

 5. Regulamin jest dostępny na stronie www.znanydeweloper.pl

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w serwisie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem